AMP kehittää toimintaansa ympäristön ehdoilla

Ilmastonmuutoksen tehokas hillintä edellyttää fossiilisen energian käytön vähentämistä. Tämän lisäksi kestävän kehityksen ehto on, että ihmisen toiminnasta aiheutuva muu ympäristökuormitus ja luonnonvarojen käyttö vähenevät.

AMP- Yhtiöt Oy haluaa kantaa vastuunsa ympäristön elinvoiman tasapainottamisessa ja tervehdyttämisessä tavoittelemalla haastavaa yli 90 %:n kierrätysastetta, huolehtimalla purku- ja rakennustyön aikana syntyvien jätteiden asianmukaisesta lajittelusta. Ympäristöpolitiikka on tehty yhdessä alan johtavan toimijan Lassila & Tikanojan kanssa ja sen kehittäminen on jatkuva prosessi yhteistyössä asiakkaittemme kanssa. Tähtäimenämme on tehokas, AMP-työmailla käsiteltävien materiaalien optimaalinen kierrätys.

Mielenrauhaa urakkaneuvotteluissa, kaikille osapuolille

Suurella osalla asiakkaitamme on omat tavoitteensa sosiaalisen ja taloudellisen ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi. Moni on havahtunut siihen, että heidän ympäristötavoitteensa eivät voi rajoittua vain omaan toimintaan, vaan myös kumppaneiden on taivuttava ympäristöpolitiikan ehtoihin. Urakkaneuvotteluissa tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä laatu, kyky luovuttaa kohde aikataulussa ja kilpailukykyinen hinta ei enää riitä. Ympäristöstä on pidettävä samalla hyvää huolta. AMP-yhtiöt varmistaa aina, että kierrätystaso on jokaisessa kohteessa asiakkaan vaatimusten tasolla.

Selkeää dataa työmaan hiilijalanjäljestä

Asiakkaan kanssa sovitaan kierrätyksen taso. Pidämme haluttaessa syntyvistä jätteistä kirjanpitoa, laadimme asianmukaiset siirtoasiakirjat ja toimitamme jätteet aina ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jätteen syntymisen ehkäisy on hankkeen suunnittelussa tärkeää ja siksi ennakkosuunnittelu on tärkeää. Mikäli sen ehkäisy ei ole mahdollista, pyrimme seuraavana vaihtoehtona uudelleen käyttämään kerätyn materiaalin oikean kierrätyksen avulla, se lisää kierrätysastetta. Viimeinen vaihtoehto on jätteen hävittäminen.

Avainluvut työmaan hiilijalanjäljestä on toimitettavissa asiakkaille selkeinä ja visuaalisina Exceleinä tai PDF raportteina.

Miten vähennämme jätettä

  • Ehkäisemme jätteen syntymistä
  • Pyrimme uudelleenkäyttämään jätettä
  • Kierrätämme
  • Muu mahdollinen hyötykäyttö
  • Viimeisenä vaihtoehtonamme on jätteen asianmukainen hävittäminen

Jatkuva koulutus varmistaa kärkipaikan

Haluamme olla edelläkävijä ja siksi AMP:n henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti. Näin pystymme kehittämään ympäristöpolitiikkaamme vastaamaan asiakkaittemme kovimpiakin vaatimuksia.

Myös kaikki AMP työmaalla jätteiden kanssa toimivat henkilöt koulutetaan AMP:n ympäristöpolitiikan mukaiseen, koko ajan kehittyvään toimintamalliin.