AMP utvecklar sin verksamhet på miljöns villkor

Bekämpning mot klimatförändringen kräver en minskning av användningen av fossil energi. Dessutom är förutsättningen för en hållbar utveckling att andra miljöpåverkningar som orsakas av mänsklig verksamhet och användning av naturresurser minskar.

AMP-Yhtiöt Oy vill ta sitt ansvar i balanseringen och återhämtandet av miljöns vitalitet genom att sträva efter en utmanande återvinningsgrad på mer än 90% med om korrekt sortering av avfall från rivnings- och byggnadsarbeten. Miljöpolicyn har gjorts tillsammans med Lassila & Tikanoja, en ledande aktör inom branschen. Utveckling av miljöpolicyn är en pågående process i samarbete med våra kunder.
Vårt mål är effektiv och optimal återvinning av material som hanteras på AMP -byggplatser.

Trygghet i avtalsförhandlingar, för alla parter

Många av våra kunder har sina egna mål för social och ekonomisk miljöpolitik. Flera av dem har vaknat till att deras miljömål inte kan begränsas till deras egen verksamhet, utan att även avtalspartners måste binda sig till samma villkor. I avtalsförhandlingar innebär det att kvalitet ensam, förmågan att leverera i tid och ett konkurrenskraftigt pris inte längre räcker. Också miljön ska tas hand om.
AMP-Yhtiöt garanterar att återvinningsgraden på varje bygge är enligt kundens krav.

Tydlig information om byggets koldioxidavtryck

Återvinningsgraden avtalas med kunden. Vid begäran bokför vi avfallet, förbereder lämpliga transportdokument och levererar alltid avfallet till ett miljöcertifierad insamlingsställe. Avfallsförebyggandet är en del av projektplaneringen och därför är förplanering viktigt. Kan man inte förhindra avfallet, är nästa alternativ att återanvända det insamlade materialet till återvinning vilket ökar återvinningsgraden. Det sista alternativet är avfallshantering.
Nyckeltal för byggplatsens koldioxidavtryck levereras i tydliga och visuella Excel- eller PDF -rapporter.

Hur vi minskar avfall

  • Vi förhindrar uppkomst av avfall
  • Vi strävar efter att återanvända avfall
  • Vi återvinner
  • Annan möjlig nyttoanvändning
  • Sista alternativet är korrekt avfallshantering

Kontinuerlig utbildning garanterar en topplacering

Vi vill vara en föregångare och därför utbildas AMP -personalen kontinuerligt. På så sätt garanterar vi utvecklingen av vår miljöpolicy för att möta de tuffaste kraven från våra kunder.

Alla personer som arbetar med avfall på AMP-byggplatser är också utbildade i en ständigt utvecklande driftsmodell i enlighet med AMP:s miljöpolicy.