Store of
your life.

Vi bygger affärs- och kontorslokaler. Den mest funktionella helheten är alltid mera än summan av sina delar. När det gäller inredning, möblering och belysning är det viktigt att förstå helheten. Det är kärnan i vår expertis och passion. Vi är pålitliga och ansvarsfulla i varje skede av projektet.
Tjänster
AMPilla kannamme vastuumme.

Vi bär vårt ansvar

På AMP är vi en föregångare inom vår bransch när det gäller ansvar i alla skeden av vårt arbete. Ansvar är inte bara ett vackert ord för oss. Det är konkreta handlingar i vårt vardagliga arbete, från materialval och byggavfallsåtervinning till vanliga verksamhetsmodeller. AMP:s strategi styr vårt ansvarsarbete och vi har valt ansvarsprioriteringar i enlighet med de framtida målen för vår strategi.

Jarmo Kallioniemi
Jarmo från AMP
har något viktigt
att säga
Jarmo Kallioniemi, CEO

Referenser

Veikkaus

Läs mer

Intersport

Läs mer

Levi’s

Läs mer
AMP Referenssi Starbucks

Starbucks

Läs mer
Mer referensser