Me olemme AMP herokuva

Vi är AMP

Build like a champ

Den mest funktionella helheten är alltid mer än summan av dess delar. Helhetsbilden möjliggör användandet av detaljerna till att skapa något nytt som överraskar positivt. Om och om igen.

Speciellt inom byggandet, inredning och belysning av kontors- och affärslokaler är behärskandet av helheten viktig. Och det är kärnan i vår kompetens och vår passion. Att förstå slutanvändarnas behov och krav ingår också i vår specialkompetens.

Som en helhetsleverantör åt internationella och inhemska kommersiella kedjor, nöjer vi oss inte med mindre än det allra smidigaste slutresultat. Våra kunder värdesätter en tjänst som levereras enligt deras önskemål och behov nyckelfärdigt.

Förståelse för kundens verksamhet är grunden i vårt arbete. Att arbeta med oss är enkelt eftersom vi talar samma språk. Samtidigt är förtroende också av största vikt. Våra kunder behöver inte oroa sig för om tidsplanen eller budgeten håller. Det är självklart. De kan fokusera på sitt eget arbete i ro.

Vi agerar ansvarsfullt och miljövänligt i alla faser av arbetet. Vi mäter och rapporterar byggandets koldioxidavtryck för uppdragsgivarens räkning. Därför är vi föregångare i hållbar utveckling inom vår verksamhet.

Våra tjänster är tillgängliga över hela Finland, Norden och Baltikum genom ett omfattande nätverk av samarbetspartners.

Historien bakom AMP

Utvecklingen av AMP Yhtiöt Oy´s verksamhet startade i början på året 2020 efter ägarbytet. Det första året var tillväxten positiv trots en utmanande marknadssituation. Den starka tillväxten fortsatte även under 2021 och 2022 och vi ska fortsätta med lönsam tillväxt till nya verksamhetsområden, som genererar mervärde för våra kunder.

AMP:s värden och verksamhetsprinciper

AMPs värden är ihärdighet, professionalism och ärlighet.

AMP:s verksamhetsprinciper är:

 1. Säkerhet
 • Vi prioriterar säkerhet i allt vi gör.
 • Våra kunder får lösningar som främjar säkerheten.
 • Vår personal har lämplig arbetsskyddsutrustning till sitt förfogande.
 • Målet är noll olyckor i vår verksamhet
 • Alla har en skyldighet att ingripa i potentiellt farliga situationer och eventuella brister.
 1. Miljö
 • Vi respekterar miljön och uppmuntrar vår personal att agera i enlighet med principerna för hållbar utveckling.
 • Vi hjälper våra kunder att nå sina miljömål genom att underhålla, reparera och modernisera deras fastigheter.
 • Vi erbjuder aktivt kostnadseffektiva tekniska lösningar för varje livscykel.
 • Vi håller våra byggen prydliga och städar upp efter oss.
 • I vår egen verksamhet och i våra anläggningar strävar vi målmedvetet efter att minska miljöpåverkan.
 • Vi återvinner allt som går och undviker uppkomsten av avfall redan vid införskaffningstillfället.
 1. Kvalitet
 • Vi levererar överenskomna tjänsten och produkten vid överenskommen tid.
 • Vi ansvarar för motivationen och professionalismen av vår personal.
 • Alla bär ansvaret för kvaliteten på sitt eget arbete.
 • Vi utvecklar ständigt vår verksamhet.
 • Ett väl utfört arbete är vår ära.

Ta kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en uppskattning av ditt projekt. Vi genomför unika och mångsidiga projekt precis i enlighet med kundens önskemål.