Vastuullisuus herokuva
Vi bär vårt ansvar.
Ansvar

Inte bara ord.

På AMP är vi en föregångare inom vår bransch när det gäller ansvar i alla skeden av vårt arbete. Ansvar är inte bara ett vackert ord för oss. Det är konkreta handlingar i vårt vardagliga arbete, från materialval och byggavfallsåtervinning till vanliga verksamhetsmodeller. AMP:s strategi styr vårt ansvarsarbete och vi har valt ansvarsprioriteringar i enlighet med de framtida målen för vår strategi.

Vi underhåller, reparerar och moderniserar våra kunders fastigheter. Vi erbjuder livscykelvänliga tekniska lösningar och föredrar inhemska- och miljövänliga materialval. Vi bygger affärs- och kontorslokaler som tål tid och slit. På så sätt håller de anläggningar som gjorts av AMP länge och sparar inte bara kundens plånbok utan även miljön.

Fokus i vårt arbete är vårt eget miljöprogram. Vi följer ISO 14001-certifikatet, enligt vilket vi har identifierat AMPs egna miljöpåverkan, åtagit oss att följa lagstiftningen och satt upp mål för att minska vår miljöpåverkan. Vi mäter och rapporterar byggandets koldioxidavtryck på uppdrag av vår kund.

I kärnan för framgången för vart och ett av våra projekt är människor som vet vad de gör. För oss är nyckeln ömsesidig respekt och en ömsesidig relation mellan ledning och personal. Vi tillåter inte diskriminering och erbjuder samma möjligheter till alla oavsett hudfärg, kön, nationalitet och religion. Vi gör det möjligt för vår personal att ha en trygg arbetsgemenskap och konfidentiella kanaler för att rapportera eventuella klagomål.

AMP kierrätys

Återvinning

Att återvinna ett byggprojekt behöver inte vara svårt. Vi gör det enkelt för dig.

AMP hiilikädenjälki

Koldioxidavtryck

Vårt arbete lämnar ett miljövänligt fotavtryck.

Ta kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en uppskattning av ditt projekt. Vi genomför unika och mångsidiga projekt precis i enlighet med kundens önskemål.