AMP suunnittelu- ja konsultointipalvelu herokuva

Planering och konsultverksamhet

Väl planerat är halvfärdigt

Alla framgångsrika projekt bygger på god planering. Noggrann planering innebär kostnadseffektivitet och smidigt arbete. Vi vet att en och samma projektledare från början till slutet av projektet skapar tydlighet. Koppla oss till projektet redan i planeringsfasen, så säkerställer vi att projektet går vidare smidigt.

Med god planering säkerställer vi en smidig framdrift av projektet, både vad gäller arbete och materialanskaffning. Designbehoven är inte desamma i alla projekt utan vi erbjuder designtjänster som matchar ditt projekt, vilket kan innehålla t.ex. följande områden:

  • Undersökning
  • Planeringsvägledning
  • Arkitektonisk design
  • Inredningsdesign
  • Strukturell design
  • VVS-design
  • Elektrisk design
  • Annan speciell design

Oavsett om du är i behov av en preliminär kartläggning, arkitektonisk, strukturell eller inredningsplan, VVS- eller elplan, låt oss ta hand om dem. Har du redan planerare, samarbetar vi gärna med dem från början till slutet av projektet. Vi håller aktivt kontakt med alla parter och ser till att projektet löper exakt enligt planen.

Workshop: Lär känna vår workshopmodell som skapar de bästa utgångspunkterna för framgångsrika projekt.

Ta kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en uppskattning av ditt projekt. Vi genomför unika och mångsidiga projekt precis i enlighet med kundens önskemål.

Referenssejä

AMP Referenssi Momotoko

Momotoko

Mer referensser