AMP huolto- ja ylläpitopalvelu herokuva

Service och underhåll

Viktiga saker måste tas om hand.

Affärslokalerna är i flitig användning med tusentals årliga besökare. Lokalerna behöver därför regelbunden underhåll för att säkerställa kontinuerlig trivsel för kunderna. Vi sköter underhållsbehovet av kontors- och affärslokaler i överenskommen omfattning. Vi underhåller lokalerna så att de ser bra ut och är funktionellt alltid i förnämlig ordning.

En bra service- och underhållstjänst förlänger livslängden på verksamheten och kontorslokalen och betalar tillbaka investeringen. I vår service ingår bland annat rengöring, besiktning och underhåll av butiksutrustning och vid behov byte av defekta delar. Vi uppmärksammar varje kunds affärs- eller kontorsbehov – alltid på ett individuellt sätt.

Ta kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en uppskattning av ditt projekt. Vi genomför unika och mångsidiga projekt precis i enlighet med kundens önskemål.