AMP hiilikädenjälki herokuva

Koldioxidavtryck

Vi ger våra kunder ett imponerande handavtryck

För oss är det viktigt att lämna så lite koldioxidavtryck som möjligt från vårt arbete. Därför fokuserar vi i alla våra projekt på att lämna ett positivt koldioxidavtryck, det vill säga en positiv miljöpåverkan.

Vi tar ansvar för miljön i allt vårt arbete. Därför erbjuder vi våra kunder ett positivt koldioxidavtryck med åtgärder som hjälper till att minska kundens koldioxidavtryck. Vår verksamhetsmodell är baserad på CO₂-beräkningen av de material som används i implementeringsfasen, samt den effektiva och certifierade återvinningsprocessen av avfallsfraktioner tillsammans med våra partners.

Vi mäter och rapporterar byggandets koldioxidavtryck i vart och ett av våra projekt. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring vår verksamhetsmodell för att säkerställa förverkligandet av gemensamma miljömål.

Ta kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en uppskattning av ditt projekt. Vi genomför unika och mångsidiga projekt precis i enlighet med kundens önskemål.