AMP kierrätys herokuva

Återvinning

Vi gör det enkelt att återvinna

Som vår kund behöver du inte oroa dig för att lyckas med återvinningen. Vi gör det enkelt för dig genom att ta hand om den korrekta sorteringen och återvinningen av avfall som uppstår under bygg- och rivningsarbeten.

Vår återvinningsprocess börjar redan vid de första stegen i ett byggprojekt. Vi minimerar mängden avfall som följer med de nödvändiga förnödenheterna redan i beställnings skedet – projektet utformas så att verksamheten genererar så lite bygg- och rivningsavfall som möjligt. Och vi återvinner det byggnadsavfall som uppstår på bästa möjliga sätt.

Vi har utvecklat AMP:s eget miljöprogram i samarbete med Kuusakoski Oy, en leverantör av återvinningstjänster. Miljöprogrammet möjliggör effektiv återvinning av det avfall som uppstår. Vår återvinningsgrad är för närvarande 96,8 % och vi arbetar tillsammans med våra kunder för att öka vår återvinningsgrad ytterligare.

Ta kontakt

Kontakta oss så ger vi dig en uppskattning av ditt projekt. Vi genomför unika och mångsidiga projekt precis i enlighet med kundens önskemål.