Nya styrelsemedlemmar

Bra styrelsearbete hjälper AMP Yhtiöt att utveckla verksamheten på ett kontrollerat och målmedvetet sätt.

Styrelseproffsen och advokaten Peter Nygård och försäljaren Tommi Kosonen har bjudits in till AMP Yhtiöt:s styrelse.

Peter har lång erfarenhet av finansiella och affärsmässiga arrangemang samt avtalsrätt. Han tar till styrelsen expertis inom affärsutveckling från flera inhemska och internationella projekt med nästan 30 års erfarenhet.
Tommi Kosonen har å sin sida lång erfarenhet av olika säljbefattningar i många ledande inhemska och internationella företag. Tommi hämtar erfarenhet inom långsiktig och styrelseutveckling av bolagets snabbt växande verksamhet.

Timo Malmström fortsätter i bolaget som styrelseordförande.

Vi välkomnar Peter och Tommi till AMP-teamet.