Veikkaus -punkten på Arabias Shopping Center har ett helt nytt koncept.

Den 5 december år 1936 skrev Suomen Kuvalehti -tidningen ”Kommer spelandet till Finland?”
Och den kom.
Förändringen som genomfördes av AMP gjorde Veikkaus-punkten i shoppingcentret Arabia modern och bekväm.