Framgång uppnås ej allena utan tillsammans med våra kunder.

Kauppalehti har gett AMP utmärkelserna för ”Framgångsrika” samt ”Tillväxtföretaget” för året 2022.

Framgångsrika 2022-certifikatet utdelas till företag som är bland de 8% av företagen i hela landet och inom sin egen bransch, based på ekonomisk prestation.
AMP framgång baserar sig på övergripande leveransförmåga, fokus på kundbehovet och noggrannhet. Vi erbjuder transparens genom vår ambitiösa återvinningsprogram och det gör oss till den mest intressanta aktören i branschen, säger Timo Malmström, VD för AMP-Yhtiöt.

Certifikatet för Tillväxtföretaget 2022 tilldelades företag vars verksamhet vuxit rejält flera år i rad. Certifikatet Tillväxtföretaget 2022 är ett erkännande för det framgångsrika utvecklingsarbetet vi gjort på våra kunders villkor. För att säkerställa fortsatt tillväxt har vi utvecklat våra möbel- och belysningsaffärsverksamheter och detta kommer att återspeglas i en bredare och bättre övergripande leveransförmåga. Alla tjänster och produkter från samma leverantör underlättar våra kunder på många sätt, säger tillväxtdirektören Jarmo Kallioniemi.