AMP och Fortum

AMP och Fortum har tecknat ett betydande samarbetsavtal.

AMP och Fortum tar med sig miljövänliga material till kommersiella och kontorsbyggnader.

Miljövänliga fibrer och lim bearbetade från jordbruksbiprodukter, som används för att tillverka ansvarsfullt producerade textilier och plywood för behoven hos kommersiella och kontorsbyggnader. I ett nötskal, konceptet med vilket AMP-Yhtiöt specialiserade på ansvarsfullt kommersiellt och kontorsbyggande och Fortums Bio2X-program kommer att inleda ett samarbete.

”I samarbete med Fortum tar vi ut den cirkulära ekonomins miljövänliga råvaror till kommersiella och kontorsbyggande, till exempel som möbler och klädsellösningar”, säger AMP:s vd Jarmo Kallioniemi.

”Vi har under lång tid gjort ett betydande forsknings- och utvecklingsarbete för att producera resurseffektiva och fossilfria råvaror. Värdekedjorna är ganska långa när högvärdiga produkter tillverkas av skrot. Det är fantastiskt att se hur våra produkter, i samarbete med AMP, slutar som klädsel- och möbellösningar för kommersiellt och kontorsbyggande och på så sätt främjar branschens miljövänlighet och ansvarstagande. Samarbetet med AMP som startar nu är betydelsefullt, eftersom det gör att Bio2X:s produkter kan tas konkret ut till kunderna.” säger Fortums chef för biobaserade lösningar Heli Antila.

”Vi anser att det nu undertecknade samarbetsavtalet är ett mycket betydelsefullt steg för hela branschen”, framhåller Kallioniemi.

Foto: Fortums vice vd Heli Antila och Amps vd Jarmo Kallioniemi skakar hand vid undertecknandet.